Siteye Giriş

Arakan

Arakan

Arakan

Arakan: tarih boyunca farklı dönemler faklı şekillerde zulüm altında yaşamış insanları barındıran mazlum coğrafya

Arakan: insanlığın kanayan yarası. Ölüm işkence ve dahasının müslümanlara reva görüldüğü belde. Katliyam ve işkenceden kaçmayanların can verdiği kaçıp ülkeye ulaşanların türlü dertlerle uğraştığı mazlumlar. Bangladeş'e göç eden mazlumlar açlık, temizlik, barınma, eğtitim ve her türlü sosyal imkandan mahrum bir hayat yaşamakta. İyilikte yaşayanlar derneği olarak bu mazlum insanların ihtiyaçlarını titizlikle düşünerek sizlerin bağışlarını muhtaç kimselere ulaştırıyoruz.

Kısa Arakan Tarihi

Burma, Myanmar ya da Arakan… Hangi ismiyle hitap edilirse edilsin, bu bölgede yaşayan Müslüman halk, her dönem, çeşitli gruplar tarafından işkencelere, katliamlara, soykırım çabalarına mâruz kalmış bir halktır.  İslam’ın ülkeye girişi ilk kez Hicri birinci asırda Müslüman tacirler aracılığıyla oldu. Allah Resulü’nün (s.a.v) sahabelerinden Vakkas bin Malik (r.a) ve bir grup arkadaşı bu ülkeye ilk ayak basan Müslüman tacirlerdir. Daha sonra Müslümanların bu ülke ile ticaretleri artmıştır. Hicri ikinci asırda Müslüman tacirlere ait bir gemi Arakan’a yakın Bengal Körfez’inde batmış ve gemideki onlarca Müslüman karaya çıktıktan sonra bir daha ülkelerine dönmemişlerdir. Arakan’a yerleşen bu Müslümanlar, İslam’ın bu bölgede yayılmasında büyük emek göstermişlerdir.n verdiği kaçabilenlerin ise türlü zorluklarla boğuştuğu coğrafya. Zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı mazlumlar bu seferde türlü türlü dertlerle boğuşmakta. İyilikte yarışanlar derneği olarak bu zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan mazlumlara bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Susuzluk, açlık ve bir çok sosyal hizmetten mahrum bu insanların yüzlerinde açan her tebessüm ise bizlere iç huzur olarak dönmekte.

Kısa Arakan Tarihi
Burma, Myanmar ya da Arakan… Hangi ismiyle hitap edilirse edilsin, bu bölgede yaşayan Müslüman halk, her dönem, çeşitli gruplar tarafından işkencelere, katliamlara, soykırım çabalarına mâruz kalmış bir halktır.

50 milyon nufusu olan ülkenin %15’ini Müslümanlar oluşturmakta. Geri kalan nüfusun büyük bir çoğunluğu Budist. Müslümanların büyük çoğunluğu ise ülkenin Arakan adlı bölgesinde yaşıyor.

İslam’ın ülkeye girişi ilk kez Hicri birinci asırda Müslüman tacirler aracılığıyla oldu. Allah Resulü’nün (s.a.v) sahabelerinden Vakkas bin Malik (r.a) ve bir grup arkadaşı bu ülkeye ilk ayak basan Müslüman tacirlerdir. Daha sonra Müslümanların bu ülke ile ticaretleri artmıştır. Hicri ikinci asırda Müslüman tacirlere ait bir gemi Arakan’a yakın Bengal Körfez’inde batmış ve gemideki onlarca Müslüman karaya çıktıktan sonra bir daha ülkelerine dönmemişlerdir. Arakan’a yerleşen bu Müslümanlar, İslam’ın bu bölgede yayılmasında büyük emek göstermişlerdir.

Arakanlı müslümanlar 1430 yılında Arakan Islam Devletini kurdular. Uzunca bir süre müslümanları koruyan bu devlet Portekiz, Hollanda gibi devlerlerle ticari ilişkilerde bulundu Burma Sultanlığı tarafından yıkılmasından bugüne kadar ise Arakanlı müslümanlara sistematik bir şekilde zulüm uygulanmakta.

Paylaş: